facebook Norway

Masz pytania?

58 322 19 86 730 173 171

Kurs wychowawcy

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży. Dzięki zdobytemu certyfikatowi będziesz miał możliwość podjąć pracę jako wychowawca kolonijny podczas wakacji, zwiedzić ciekawe miejsca zarówno w Polsce jak i za granicą, poznać wspaniałych ludzi i przeżyć przygodę życia. A przede wszystkim zdobyć ogromne doświadczenie oraz  uprawnienia, które wzbogacą  Twoje CV.

Po pozytywnym zdaniu testu w formie pisemnej każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie (przesłane listem poleconym), zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, uprawniające do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (m.in. kolonie, obozy). Posiadamy zgodę Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

Dla kogo kurs

  • - dla osób pełnoletnich
  • - dla osób z wykształceniem min. średnim (oraz dla uczniów klas maturalnych)
  • - dla osób które lubią organizować zajęcia z dziećmi i młodzieżą
  • Ucz się od najlepszych!
  • Termin:
    10-12.12.2021
  • Cena: 235 zł

PROGRAM

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 
koordynacyjna rola władz oświatowych ,formy wypoczynku, organizatorzy wypoczynku, podstawy prawne i obowiązujące przepisy ,struktura wypoczynku, rada wychowawców, grupa jako zespól wychowawczy organizacja życia, rozkład dnia regulamin uczestnika, opracowanie planu wychowawczego grupy ,metody i formy realizacji planów wychowawczych, dokumentacja wychowawcy.

Wychowanie fizyczne i sport oraz turystyka i krajoznawstwo w trakcie wypoczynku: 
cele i zadania wychowania fizycznego, masowa nauka pływania, gry i zabawy ruchowe, zajęcia z gier zespołowych, lekkoatletyka, olimpiady sportowe itp.cele i zadania turystyki i krajoznawstwa  w pracy wychowawczej  wypoczynku, organizacja wycieczek ,organizacja biwaków, gry terenowe.

Zajęcia kulturalno-oświatowe oraz zajęcia praktyczno-techniczne:

cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych, organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, elementy kulturalne w programie dnia, gry i zabawy świetlicowe ,konkursy, wystawy, dyskusje, śpiew, muzyka, zabawa ze śpiewem, organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk prowadzenie kroniki, cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych, prace dekoracyjne i zdobnicze, indywidualne zainteresowania uczestników, rozwój zainteresowań uczestników, prace społecznie użyteczne, cele i zadania zajęć społecznie użytecznych, wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, prace na rzecz wypoczynku, prace w zakresie samoobsługi, prace na rzecz środowiska.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników  wypoczynku:

przepisy dotyczące bezpieczeństwa ,przepisy dotyczące zdrowia i higieny  w trakcie wypoczynku, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W cenę wliczono:

- Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę zgodnie  z wymaganiami i programem Kuratorium Oświaty (36 godzin lekcyjnych)
- Materiały dydaktyczne
- Certyfikat po zakończeniu kursu

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie jest prowadzone w postaci wykładów i warsztatów przy wykorzystaniu technik prezentacji multimedialnej oraz pomocniczych materiałów drukowanych. Kurs kończy się testem pisemnym, sprawdzającym poziom wiedzy i umiejętności uczestników. Po pozytywnym zdaniu testu każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, uprawniające do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (m.in. kolonie, obozy).

Posiadamy zgodę Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Zajęcia odbywają się w naszym  biurze na ulicy Biegańskiego 10/11 w Gdańsku lub na terenie Gdańska (dokładny adres podawany jest przed rozpoczęciem).

Do dyspozycji kursantów materiały pomocnicze.

Zachęcamy także do zapoznania się z naszym kursem na animatora dzieci i młodzieży.

Przy dokonywaniu rezerwacji bardzo prosimy o nie używanie polskich znaków.

 

Zarezerwuj termin

* Podaj imię.
* Podaj nazwisko
* Podaj poprawny email
* podaj telefon
Dostępne terminy
* * - pole obowiązkowe